page_head_bg

Налепници за предупредување

  • Packaging Labels – Warning & Instruction Labels For Packaging

    Етикети за пакување – Етикети за предупредување и упатства за пакување

    Етикетите на пакувањето играат важна улога во обезбедувањето дека штетата на стоката во транзит, а исто така и повредите на оние луѓе кои ракуваат со стоката, се сведени на минимум.Етикетите на пакувањето можат да дејствуваат како потсетници за правилно ракување со стоката и за предупредување за какви било вродени опасности во содржината на пакувањето.